KLINGSPOR / KA.EF /

KLINGSPOR

  • arkusze papier ścierny 230x280  /gr. 40-240/  PL28C    KLINGSPOR
  • arkusze papier wodny                /gr.60-2500/  PS8A/C  KLINGSPOR
  • arkusze płótno ścierne 230x280 /gr. 36-400/   KL375J  KLINGSPOR
  • gąbka ścierna 100x70x27  /gr. 36-220/  KA.EF

  • krążek ścierny na rzep CYRKON #125  /gr.24-400/  PS21FK KLINGSPOR
  • krążek ścierny na rzep :
        # 125           /gr.24-240/  PS22K/PS18EK KLINGSPOR
        # 150           /gr.36-240/  PS18EK
        # 225  /gr.40-240/  PS18EK
  • krążek ścierny na rzep z otworami:
        #125/65x8   /gr.36-240/  PS18EK 
        #150/80x6   /gr.36-240/  PS18EK
        #150/80x6   /gr.60-800/  PS73CWK
        #150/120x8 /gr.40-240/  PS18EK FESTO